Loading...
  info@gesdav.org.tr  0-312-430 5883
Değerli Gülhaneliler,
Vakıf Yönetim Kurulu tarafından, üyelik konusunda yapılan görüşmelerde, 2015 takvim yılı için giriş BAĞIŞ ödemesi 150TL + yıllık BAĞIŞ miktarı (en az) 300 TL (toplam 450 TL) olarak kararlaştırılmıştır . 
Bu tutarları, bağışta bulunmayı kabul eden isteklilerin;
GESDAV’a üye olmak için , 
1. Kısa bir özgeçmiş (örnek ektedir), 
2. Nüfus cüzdanı arkalı - önlü renkli fotokopisi,
3. 2 adet renkli vesikalık fotoğraf, 
4. 150 TL yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı,
5. 2015 yılı için istenilen toplam BAĞIŞ tutarının aylık taksitlerle vakıf tarafından tahsil edilebilmesine olanak tanıyan kredi kartı ödeme talimatı (örnek ektedir) ve
6. Üyelik başvuru dilekçesini aşağıdaki adrese göndermeleri gerekmektedir. 
Üyelik başvuruları 1(bir) ay içerisinde Vakıf yönetim kurulu tarafından karara bağlanır ve başvuru sahibine bilgi verilir.
* Belgelerin gönderileceği adres
Dr. Adnan CANSEVER
Kennedy Cad. No: 35/7
Kavaklıdere/ Çankaya Ankara
** Bu ödemeler def 'aten (tek seferde) veya aylık BAĞIŞ ödemeleri şeklinde olabilecektir. Yıl sonuna kadar her üyeden toplamda en az 300 TL bağış toplanacaktır. Daha yüksek tutarda bağış yapmak isterseniz lütfen banka talimat formunda belirtiniz.
*** 2016 takvim yılı için, üye giriş ve aylık BAĞIŞ miktarı 2015 yılı Aralık ayı içerisinde duyurulacaktır.
***** Çok kısa bir süre sonra web sayfamıza bankacılık işlemlerinizi yapabileceğiniz uygulama eklenecektir.
***** Vakıf hesabımızın bulunduğu Ziraat Bankası Ümitköy Şubesi İBAN numarası TR79.0001.0016.7107.9652.6450.14
Prof Dr. Ali Şehirlioğlu
GESDAV Başkanı
----------------------------------------------------------------------------------
Dilekçe örneği

GÜLHANE’LİLER EĞİTİM, SAĞLIK, SOSYAL
YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI (GESDAV)
Yönetim Kurulu Başkanlığına,
ANKARA
Vakfa üye olmak istiyorum. Vakıf senedindeki kurallara uyacağımı taahhüt ederim.
İstenen belgeler ve giriş aidatı makbuzu ektedir.
Gerekli işlemin yapılmasını arz ederim.
........................................
Ev adresi :